Fokuser på der hvor du vil hen,
fremfor det du vil væk fra.

 

Løsningsfokuseret supervision

Jeg definerer supervision som et fagligt lærings- og udviklingsrum, der understøtter personlig og professionel udvikling og øger kvaliteten i det arbejde, teamet og den enkelte udfører.

Supervision med den løsningsfokuserede metode hjælper kolleger til i fællesskab at få øje på de ressourcer, evner og faglige erfaringer de har, både hver for sig og sammen.

Løsningsfokuseret supervision giver mulighed for at:

  • Blive klogere på svære problemstillinger
  • Lære af hinandens succeshistorier
  • Dele viden og erfaringer som kan bruges fremadrettet
  • Få nye idéer i arbejdet
  • Blive fagligt inspireret

Det skaber en konstruktiv dialog, som desuden gør det muligt at blive klogere på hinanden som mennesker og undgå misforståelser, der i værste fald kan føre til konflikter.

Pris afhænger af gruppens størrelse og den ønskede hyppighed.

Introduktion til løsningsfokuseret supervision

Jeg tilbyder nye grupper en prøve-supervision for at se, om vi passer til hinanden. Introduktionsprisen aftales samtidig med fastsættelse af tidspunkt og sted.

 

 

Spørgsmål? Send mig en mail her.

 

Any more than two
thats already a group

Team & Organisation

Process

WildCard*